Sekce pro rodiče

V případě, že byste chtěli, aby Vaše dítě chodilo k nám do střediska, zde je shrnutí informací o jednotlivých složkách.
Registrace (členský poplatek) se platí za kalendářní rok a o jeho výši rozhoduje Středisková rada každý rok. V roce 2024 byl stanoven pro členy do 15let na 1.500Kč, pro členy do 15let se sourozencem na 1.200Kč.
Seznam všech akcí (schůzek a výprav) je uveden v Kalendáři akcí na úvodní stránce. Kalendář obsazenosti klubovny slouží jen pro evidování víkendového vytížení klubovny.

skautk
Sluneční oddíl skautek je pro děvčata od 11 do 15 let. Oddílové schůzky máme každou lichou středu od 17.00 do 19.00 v klubovně. Minimálně 2krát do měsíce je akce (jedno- či vícedenní výpravy, kulturní akce, sportovní akce, výtvarno atd.).
Další informace se dozvíte na jejich osobní stránce https://skautky-zbraslav.skauting.cz/ Nebo je můžete rovnou kontaktovat
skaut
Skautský oddíl Tuláci je pro kluky od 11 do 15 let. Hlavní část programu tvoří pravidelné schůzky s rozličnými hrami a dovednostmi, výpravy za zajímavými cíli, za teplého počasí s přespáním pod širákem, a konečně třítýdenní letní tábor, tedy pobyt v přírodě, s vlastnoručně vybudovaným zázemím a bohatou činností zaměřenou na skautské dovednosti a poznávání přírody. Schůzky máme v klubovně každý sudý týden ve středu od 17:00 do 19:00 hod.
Další informace se dozvíte na jejich osobní stránce https://skauti-zbraslav.skauting.cz/ Nebo je můžete rovnou kontaktovat
svet
Jsme malé skautky ve věku od 6 do 11 let. Scházíme se každou středu v 17:30 u klubovny. Občas, když nám přeje počasí, chodíme do Boroviček. Na schůzkách hrajeme hry, zpíváme, kreslíme a povídáme si. Schůzky končí v 19:00 opět u klubovny. Jednou za měsíc chodíme na výpravu do okolí Prahy. Letní čtrnáctidenní tábor míváme samostatně.
Další informace se dozvíte na jejich osobní stránce https://svetlusky-zbraslav.skauting.cz/ Nebo je můžete rovnou kontaktovat
vlc
Vlčata jsou menší kluci od 7 do 11 let (1. - 5. třída ZŠ). Schůzky má pravidelně smečka Rysů každé pondělí od 17:00 do 18:30, směčka Bobrů v úterý od 15:00 do 16:30, smečka Svišťů v úterý od 17:00 do 18:30 a smečka Vlků ve čtvrtek od 17:00 do 18:30, nejraději si hrajeme. V zimě se scházíme v klubovně, ale když počasí dovolí, jsme v Borovičkách. Jednou až dvakrát do měsíce jedeme ne výpravu a to buď na jednodenní, nebo víkendovou výpravu. V létě jsme na čtrnáctidenním táboře.
Další informace se dozvíte na jejich osobní stránce https://vlcata-zbraslav.skauting.cz/ Nebo je můžete rovnou kontaktovat