1937-1944
1945-1948
1968-1970
1970-1990
1990-1996
1996-2000
2000-2005

menu
menu

Pokračuj výběrem roku na obrázku:

Středisko Uragan Zbraslav vydalo v roce 2020 brožuru mapující jeho novodobé dějiny s názvem Uragan 30 let obnoveného střediska. Ta měla být prezentována při vernisáži stejnojmenné výstavy a při slavnostním otevření nové klubovny v roce 2020. Středisko také uspořádalo soutěž o fotografii třicetiletí.
Ani prezentace brožury, ani výstava, ani vyhlášení vítězů fotografické soutěže a předání cen (fotokniha) se bohužel kvůli vládním opatřením nemohlo uskutečnit.
Všechny materiály si můžete prohlédnout kliknutím na následující obrázky.
Autorem textu o historii střediska v letech 1937 až 1970 je Olga Marsínová - Studánka a má k tomu tuto poznámku: V této práci jsem se pokusila shrnout informace o skautském hnutí na Zbraslavi. Jsem si vědoma toho, že není vyčerpávající a možná v některých pasážích ani zcela přesná. Informace jsem čerpala zejména z rozhovorů s bývalými skauty, jejich manželkami nebo potomky a z dochovaných kronik. Občas se stávalo, že pamětníci již nebyli schopni některé údaje časově zařadit, někdy jedna informace byla od více lidí interpretována různě. Nicméně doufám, že jsem se maximálně přiblížila historické skutečnosti.
Děkuji za ochotu všem, které jsem navštívila a poskytli mi své vzpomínky a zejména těm, kteří po půdách a starých skříních shledali písemné doklady, fotografie nebo skautské symboly a věnovali mi je nejen jako pomůcku k této mé práci.
1996 - 2000 2000 - 2005 1990 - 1996 1937 - 1944 1970 - 1990 1945 - 1948 1968 - 1970