1937-1944
1945-1948
1968-1970
1970-1990
1990-1996
1996-2000
2000-2005

menu
menu
Registrace: 11 skautek vede Jonatán, 14 světlušek Hříbek, pomáhat začaly Ohýnek, Mrně a Louda, 15 Pinkalinek Teddy, 16 skautů Budík, 21 vlčat Studánka, 8 roverů bez vyhraněného vedení, 5 oldskautů Zrzek.
V únoru 2000 byl dokončen plot kolem staré klubovny. V březnu pomáhalo středisko pořádat okresní čekatelský kurz na Mníšku a následné zkoušky na Zbraslavi. V březnu také uspořádalo pro okres skautský ples v sokolovně na Zbraslavi. Ples uváděl Stopař, Mrož učil country tance, roveři připravili předtančení. Součástí plesu bylo předání vyznamenání - Medaile díků. Na jaře začíná běžet pilotní verze webových stránek střediska na adrese http://www.volny.cz/uragan. Grafickou úpravu dělal Svatý Petr, webmasterem byl Štěpán Fikeis – Fík.
V dubnu oslavilo středisko desáté výročí svého obnovení slavnostním ohněm na Viničce. Zde bylo pořízeno i hromadné foto. V tomto roce se projevovaly dostředivé tendence, vůle po těsnější spolupráci jednotlivých složek. Například na Velikonoce vyjeli všichni pohromadě dokonce i s Jílovskými do Volar. Při závodech světlušek a vlčat 13. května ve Všenorech se umístily Pinkalinky na třetím místě, vlčata na čtvrtém. V květnu neznámý pachatel vykradl čajovnu, odnesl minivěž, diaprojektor, varnou konvici a asi deset CD. Klubovna byla vůbec v průběhu let opakovaně vystavena útokům vandalů a zlodějů, zejména před tím, než byl postaven plot. Rozbitá okna, zbourané komíny na staré i nové klubovně, povalená kadibudka apod. Obzvláště znechucující bylo, když se někdo vloupal do klubovny těsně po požáru. Také sklo ve vývěskách se musí vyměňovat často. Na konci června se konalo už třicáté výroční setkání účastníků tábora u Vlčích skal spojené s lodním výletem.
Dostředivé tendence vyvrcholily společným táborem OPEŘENÉHO HADA u Velké Holné. Nejprve tam na první týden přijeli chlapci, aby postavili základní vybavení tábora, a teprve později menší děti. Celkem bylo na táboře 88 osob. Vybavení musely vézt dvě avie, zásobování vodou a potravinami zajišťoval Stopař služebním vozem a roveři starou škodovkou s vlekem. Mnozí se přitom naučili i zvládat smyky na mokré trávě. Roveři si užili puťák do Telče a navíc i noční výsadek. Táborová hra zavedla účastníky do doby starých Aztéků, i když každá složka měla svoji hru samostatně. Po prudké bouřce vyplavila voda stékající z přilehlého pole táborové latríny, takže se musely urychleně kopat nové. Na tábořišti Velká Holná se nájem pozemku vždy splácel brigádami v lese majitele pozemku. Tak tomu bylo i tento rok. Události na táboře popisoval s nadsázkou fiktivní Šroubův dopis z tábora. První roj světlušek vedla na táboře hlavně Majka, po táboře ale většina starších světlušek odchází ke skautkám, které začala vést Ochulka. Tím byla obnovena činnost Slunečního oddílu a tvoří se nové jádro: Pavouk, Kulich, Donald, Nela, Méďa.
Po táboře ještě vyjela starší děvčata s Jonatánem na CYKLISTICKÝ PUTOVNÍ TÁBOR po jižních Čechách. Na podzim se konala opět drakiáda. Z vícedenních akcí tohoto roku stojí za připomenutí vícedenní výpravy Pinkalinek Čarodějnická do Rovenska pod Troskami, za Bílinkou na Žebrák a husitská do Sezimova Ústí. Skauti a skautky byli na společné vícedence v Bezdružicích.
Čajovna mění otevírací dobu vždy na pátky. Program, o který pečuje hlavně Zrzek, je rozšířen o pravidelné bubnování a meditace Cesty bubnů pod vedením Svatého Petra. Od září běží po rozsáhlé rekonstrukci nové webové stránky střediska. Vánoční výprava 17. prosince v tomto roce byla zakončena zpívánkami v klubovně. Skauti a skautky společně slavili mezi svátky konec roku v klubovně.
Registrace: 9 skautek vede Ochulka, 15 světlušek Hříbek, pomáhají Majka a Míša, 15 Pinkalinek Teddy, 20 skautů Budík, 24 vlčat Studánka, 9 roverů, kteří se vedli sami, ale v registraci je napsán Stopař, 5 oldskautů Zrzek. Zimní tábor měl v tomto roce název Alveus - Cesta řeky a byl v Bělčicích u Blatné a z nostalgie jej pro oddíl uspořádali Zrzek a Sv. Petr. Skautky a skauti vyrazili na společné Velikonoce do Dobrušky, vlčata a světlušky do Rovenska pod Troskami. Střediskový sněm 10. dubna nijak výrazně nezměnil role ve vedení střediska. Rozhodl ale, že středisko bude i nadále registrováno na okrese Praha západ a ne v Praze. V březnu proběhla akce Zbraslavské věže, kdy měli skauti možnost díky Zrzkovi a oběma zbraslavským farářům navštívit dvě ze tří zbraslavských věží a pokochat se rozhledem - tomu předcházela brigáda vyčištění věže Husova sboru.
Na prvního máje se konala zahradní slavnost, tentokrát Karlova. Hudba, tombola, tanec, buřty. Svojsíkův závod 8. května ve Vraném sice skauti nevyhráli, ale dvě zúčastněné družiny skončily na druhém a třetím místě. „Nové“ skautky se závodu zúčastňují poprvé. Čajovna vydává Čajové listy, redakci má Zrzek. Ve druhé polovině roku pomalu ubývá pravidelných pomocníků a většina práce zůstává na Zrzkovi.
Manželé Sedláčkovi se rozhodli věnovat junákům svoji chatu v katastru obce Hradištko. Středisko tento dar přijalo a asi od jara 2001 mělo chatu k disposici. Dostala název Naše Chatička, protože je velmi malá. Převod objektu v katastru nemovitostí, který zařizoval Stopař, trval poměrně dlouho, protože bylo nutno chatu nejprve nechat zaměřit a provést kolaudaci. Bohužel chatička není oddíly mnoho využívána.
Po úspěchu minulého ročníku byl i v tomto roce zopakován lodní výlet přidružený k setkání ve Vlčích skalách. Středisko se zúčastnilo celostátní skautské akce – sbírání plastových víček od PET lahví. V tomto roce se podílelo středisko na pořádání dvou prvních akcí pro rádce okresu ROSE - rádcovské okresní setkání. Bylo to v Roztokách u Prahy a ve Vlašimi. Pořádalo i okresní setkání světlušek a vlčat na Zbraslavi v Borovičkách. Pinkalinky vyjely na vícedenku za tajemstvím Brdských pralesů do hájovny na Dědku u Rožmitálu a za koupáním do Popovic.
Skauti tábořili pod vedením Budíka v Malenicích na TÁBOŘE MAMUTŮ. Tábor se odlišoval od ostatních táborů použitím tee pee. Zastavili se tu také na nějaký čas němečtí skauti Ully a Martin, kteří přišli společně se skautkami. Ty se letos vydaly na PUŤÁK OD VODY K VODĚ. Několik dnů strávily v klubovně táborských skautů a potom na chlapeckém táboře v Malenicích. Vlčata, světlušky a Pinkalinky pobývaly v Barochově na TÁBOŘE U DUBU. Etapové hry byly motivovány řeckými bájemi. Vlčata putovala jako Argonauti za Zlatým rounem, Pinkalinky se vydaly po stopách Odyssea. Ve vedení světlušek se v polovině tábora vystřídaly Hříbek a Majka. Odrostlé skautky se Zrzkem, Zuzkou a Jonatánem putovaly po Slovensku. Podobně putovala po Slovensku i parta roverů a roverek, která se dala dohromady vloni na táboře Opeřeného hada.
Po prázdninách pomáhaly Hříbkovi dál při vedení světlušek Ohýnek, Mrně a Louda. V září zapálily skautky opět po několika letech slibový oheň. Roveři natočili na podzim krátký hraný film „Dej si pivo!“, který popisuje průběh roverské schůzky konaných na studni před klubovnou a nenásilnou formou bojuje proti démonu alkoholu. V říjnu přešlo v Prokopském údolí ke skautkám osm Pinkalinek. Po čase ale některé z nich přestaly chodit a Šikula se Třpytkou se ještě vrátily za Teddy k Pinkalinkám. Skautky vedla Ochulka, pomáhat začínaly Kulich s Pavoukem. Byly obnoveny tři dívčí družiny: Vlaštovky, Veverky a Vydry. Tradiční drakiádu pro veřejnost připravovali RS. Na podzim členové střediska hrabali listí jírovců napadených klíněnkou. Tato akce probíhala v několika letech po sobě. Jako v ostatních letech přivezli členové střediska na Zbraslav Betlémské světlo. Donesli je do obou kostelů a připálit si bylo možno i na Štědrý den odpoledne v klubovně. V kostelech byla u svíce se světlem umístěna pokladnička a výtěžek sbírky byl použit pro Shilpu – naše adoptivní dítě v Indii. Vánočka proběhla tentokrát v loděnici a to velmi netradičně jako karneval v maskách.
Registrace: 14 skautek Ochulka, 15 světlušek Hříbek a Ohýnek, 12 Pinkalinek Teddy, 17 skautů Svatý Petr, 29 vlčat Study, 7 oldskautů Zrzek.
I v tomto roce byla pořádána spousta různorodých akcí, z nichž jmenujme jen ty nejpodstatnější. V sále Koruna v Radotíně se 1. března na plese setkali skauti a přátelé skautingu. Rodiče dětí se přišli podívat do klubovny 6. dubna v rámci celostátní akce Den otevřených kluboven. Při této příležitosti vznikla i prezentace fotografií na počítači. Zimní tábor šestnácti skautek a skautů byl na Selešce u Jablonného v Podještědí a vedli jej Ochulka a Sv. Petr. Ten od ledna znovu převzal vedení oddílu od Budíka, kterému se narodil malý Toník. Pinkalinky měly několik vícedenních akcí, jako například v květnu za stříbrným pokladem do Kutné Hory, v dubnu do Naší Chatičky ve Štěchovicích, v listopadu spolu s vlčaty do Zadní Třebáňe ke Studánce na chatu. Roveři a mladí vůdcové okresu pořádali v březnu v Rokycanech Rádcovské okresní setkání ROSE a Okresní čekatelský kurz OČKO. Čekatelský kurz pak 1. června vyvrcholil zkouškami na Zbraslavi. Skautské vzdělávání pokračovalo toho roku ještě při rádcovském setkání v Sezimově Ústí.
Velikonoce strávili skauti a skautky v Českém Krumlově, zatímco světlušky a vlčata v České Lípě. V dubnu se při úklidu Belvederu vynosilo na hromadu k prádelně asi dvacet pět pytlů odpadu. Při okresním kole závodu světlušek a vlčat 8. května v Dobřichovicích se umístila vlčata asi na čtvrtém místě. Kluci měli během roku několik vícedenních výprav. V lednu do Štěchovic do Naší Chatičky, na jaře dvě na Kokořínsko (na jedné z nich dostali od kolem jedoucího rybáře živého kapra, a tak si ho večer připravili k večeři) a na podzim se jeli podívat na Švihov. V květnu 2002 Zrzek koupil do čajovny video. Vzhledem k tomu, že se ale v této době odstěhoval, jeho působení jako posledního staršího čajovníka se vytrácí. V čajovně se mění společenské klima, program je spíše nepravidelný a návštěvníci jsou převážně z neskautského prostředí. Jednou ze zajímavých akcí čajovny byl květnový session Pavla Hobzy o víně. Čajovníci pořádají noční Silvestrovsko Šmejkalovský pochod do Lhoty a zpátky. V květnu už se přestali scházet roveři – parta, která byla nejsilnější asi na táboře Opeřeného hada. Většinou začali pracovat u oddílů.
Na starém tábořišti u Čtvrtého Hamru měly světlušky, Pinkalinky, vlčata a částečně i Jílovští TÁBOR ARCHEOLOGŮ. Vlčat bylo 21 a jako archeologové lepila vykopané střepy a předávala je do muzea. Pinkalinky žily jako Slované a světlušky hledaly strašidýlka V. Klimtové. Zatímco tento tábor skončil klidně a materiál byl po táboře složen do garáže na středisko (k Paškovům), tábor skautů a skautek s tématem hry středověcí rytíři byl daleko dramatičtější. Už jeho název KRÁTKÝ A MOKRÝ je výmluvný. Při vytrvalých hustých srážkách, které předcházely povodni, se zvedla hladina rybníka až do tábora. Vedení tábora se rozhodlo jej předčasně ukončit. Rozhodnutí evakuovat padlo odpoledne, sbaleno bylo kolem sedmé hodiny večer. Avie přijely pro materiál asi v půl deváté. Mezitím byly menší děti odvedeny do hotelu v nedalekém statku. Ještě v noci je odváželi obětaví rodiče. Materiál se nakládal úplně promočený a ve spěchu. Byl příliš těžký a terén rozmoklý, takže auta kolem půl jedenácté v noci zapadla v bahně. Přivolaní hasiči s vyprošťovací tatrou nepomohli. Tatra vážila 27 tun a na rozmoklé cestě by mohla uvíznout taky, což si hasiči vzhledem k vytížení v té chvíli nemohli dovolit, a tak se vrátili. Jedna skupina přebývala částečně v aviích a částečně v malém srubu pana Mráze, kde Sv. Petr rozdělal oheň v kotlíku. Venku stále lilo a byla hrozná zima. Druhá skupina objížděla autem případné majitele traktorů v okolí. Vzhledem k noční době a neznalosti místních poměrů se jim podařilo sehnat traktor z JZD Mnich až před sedmou ráno. Ten obě avie vyprostil a jelo se. Při dojezdu na Zbraslav už byly potíže s průjezdem Břežanským údolím – avie napřed nechtěli pustit, protože se uzavíral most Závodu míru. Na tomto místě si zaslouží být s díky jmenován pan Kuhn, který se svou avií už mnohokrát vezl skautský materiál na tábor a zpět.
V pondělí, jen několik hodin před zatopením, zachránil Pavel Hobza z garáže na středisku stany, hangár a ostatní materiál z předchozího vlčáckého tábora tím, že ho odvozil nahoru do klubovny. Paškovi zatím doma vynášeli věci ze sklepa do přízemí, kam voda podle informací vodohospodářů neměla dosáhnout. Tyto informace se ale ukázaly chybné, a tak při povodni byly poškozeny nebo nenávratně zničeny historické doklady ze střediskového archivu, kroniky, účetní doklady za dvanáct let. Podsady z vlčáckého tábora naskládané na zahradě byly odplaveny a ty, které neodplavaly, byly napadeny plísní. Povodní byli postiženi také Zubr, Hříbek, Studánka a další členové střediska. Po povodni se v plné síle ukázala vzájemná solidarita. Pomáhat přišli nejen starší členové střediska, ale i děti nebo jejich rodiče. Povzbuzující byl zejména šibeniční humor Pavla, Mrože a Martina. Také Koči se neskutečně nadřel. Za pomoci Blanky Kraucherové – Blaníka se podařilo získat od České katolické charity darem nové podsady. S velkým úsilím se nakonec podařilo usušit i materiál přivezený od Holné, i když i tady některé posady stále plesnivěly a bylo nutné je vyřadit.
Povodeň také byla jedním z důvodů změn ve vedení světlušek a Pinkalinek. Po prázdninách převzaly od Hříbka vedení světlušek Ohýnek, Mrně a Louda. Od 9. října se stala vedoucí Pinkalinek Mája, zatímco Teddy a Hanka jejími zástupkyněmi. Skautky sice po prázdninách ještě vedla Ochulka, ale její práci postupně stále více zastávaly Kulich s Pavoukem. Chlapecký oddíl obnovuje po prázdninách třetí družinu. Pinkalinky předávají 12. 10. 2002 skautkám na Závisti nové členky, které tentokrát téměř všechny zůstaly. Čajovna pokračuje na podzim v činnosti, jmenovat lze například Drobečkovo povídání o Indii, nebo filmový klub - psychologický film Spalovač mrtvol. Vánočku připravil chlapecký oddíl jako putování za Sněhovou královnou do okolí Zbraslavi. Večer se zpívalo ve staré klubovně.
Registrace: 13 skautek vede Ochulka ale později více Pavouk a Kulich, 9 světlušek Verča, Mrně a Louda, 16 Pinkalinek Teddy, 27 skautů Zbyněk, 27 vlčat Study Zubr, Čingy a později i Marcel , přidružený oddíl Šlojíř Jílové 17 osob v registraci napsaný Havran, ale vedla v podstatě Máňa, 6 oldskautů Zrzek.
V lednu bylo u Studánky na chatě v Zadní Třebání VPNS – Srandykus, malé rádcovské setkání v rámci střediska. Svatý Petr oznámil na střediskovce 18. února, že z osobních důvodů končí s oddílem a nechce být registrován jako vůdce, leda tak jako člen u oldskautů. Práci s oddílem přebírá Zbyněk. Zimní tábor skautů a skautek byl tentokrát u České Třebové v domečku Vicherkovic babičky. Učili se tu irské tance a pořádali výpravy na běžkách po okolí. V sále Koruna v Radotíně uspořádalo středisko 21. 2. 2003 už třetí skautský ples. Největší práci přitom odvedly Mrně, Verča, Jun a Koči. Středisko Jílové už pro malý počet členů nemohlo být samostatné, a tak se zbývajících 17 členů registrovalo jako oddíl u střediska Zbraslav. Velikonoce strávily Pinkalinky, světlušky a vlčata v Kutné Hoře, zatímco dívčí a chlapecký oddíl vyjel do Domažlic. V dubnu měl Netopýr v Chachajovně session na téma „Katastrofa tankeru Prestige“ a v květnu Pavel M - session Yat - Kha hudba a hrdelní zpěvy.
Okresní kolo Svojsíkova závodu, které pořádalo středisko, vyhráli Medvědi, Káňata skončila druhá, Vlaštovky čtvrté a Vydry osmé. Při krajském kole v Městci Králové obsadili Medvědi sedmé a Káňata desáté místo.
V květnu se také konala už druhá 100-fka. Pořádal ji Martin, ale nakonec nemohl jít. Vycházelo se z Kutné Hory, část absolvoval také Stop na kole. Většina pochodníků skončila na Sázavě po 50 km. V červnu ORJ rozhodla, že objekty střediska Jílové (klubovna v Jílovém a chata v Malenicích) budou převedeny na okres. Finanční prostředky a materiál budou po revizi převedeny na středisko Zbraslav. Hraboš postupně přebírá webové stránky, později pomáhá Zubr zejména s vlčáckou částí. Častěji obnovované stránky a zejména čerstvé fotografie z akcí pomohly zvýšit návštěvnost a oživit návštěvní knihu. http://uragan.unas.cz
TÁBOR BUKANÝRŮ světlušek vlčat a Pinkalinek se konal na krásném tábořišti Bořice u Písku. Vlčata a Pinkalinky hledaly poklad pirátů. Pinkalinky vedla střídavě Majka a Teddy. Po táboře přebírá Čingy od Studánky vlčata. Celkem asi 32 skautů a skautek na TÁBOŘE TAURY Velká Holná putovalo v týmech po vesmíru. Navštěvovali různé planety, aby objevili vakcínu proti hrozící fiktivní civilizační chorobě. Zajímavostí bylo použití látkové Hvězdné brány při odletech a přistáních z misí. Díky moderní technice si rodiče a ti, kdo na tábor nejeli, mohli už v jeho průběhu prohlédnout na střediskových stránkách čerstvé fotografie. Po tomto táboře Ochulka přestala vést oddíl. Majka předala Pinkalinky do 1. roje světlušek a převzala vedení dívčího oddílu. V únoru 2004 ale nečekaně odešla ze střediska. Tím vedení oddílu formálně převzala Teddy, ve skutečnosti vedou oddíl dál Pavouk s Kulichem tak jako dříve. Světlušky vedou Ohýnek, Mrně, Louda a Hanka. 20.září při předávací výpravě na keltských vykopávkách přešly další Pinkalinky a světlušky ke skautkám. Přidružený oddíl Jílové definitivně končí činnost.
Zrzek oficiálně odstupuje od vedení čajovny a správu přebírá Martin Picek - Silvestr. Najíždí se na pravidelný program třikrát do měsíce se záměrem získat opět mladší členy střediska. Čajovna byla přes prázdniny zavřena a noví čajovníci Silva, Bukaj a Zdeněk ji rekonstruovali. V nové podobě je čajovna otevřena 12. 9. 2003. V říjnu pokračuje seriál akcí skautského vzdělávání Rádcovským kurzem v Roztokách RÁKURO. Z tradičních akcí tohoto podzimu je možno jmenovat chlapecký Samhain, nebo drakiádu. Při vánoční charitativní sbírce v Tescu Zličín vybrali členové střediska 29.450.- Kč ve prospěch Dětského domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi.
Registrace: 22 skautek vede Pavouk a Kulich, pomáhá Teddy, 25 světlušek Verča, Mrně, Louda a Hanka, 22 skautů Zbyněk, Martin, 24 vlčat Čingy a pomáhá Marcel, 7 oldskautů Zrzek, 6 čajovníků OS klub Chachajovna vede Silva a zaštiťuje Stop. Na mimořádném střediskovém sněmu 13. 1. 2004 byl zvolen novým vedoucím střediska David Vojtík – Jun. Jeho zástupcem se stal Karel Pašek – Stopař. Sněm potvrdil, že středisko bude i nadále registrováno v okrese Praha západ a ne v Praze. Zimní tábor Žsted v Dolním Hanychově u Liberce 29. 2 .- 6. 3. byl tentokrát opravdu zimní. Účastnilo se 23 skautů a skautek. Na Velikonoce do Železného Brodu vyjely všechny složky pohromadě. Bylo tam 14 skautek, 7 vlčat, 11 skautů, 4 světlušky, 11 velkých.
Od března 2004 má středisko vlastní placenou doménu, což umožnilo zvýšit kapacitu stránek a zřídit služební mailové adresy pro jednotlivé složky. Okresní kolo Závodu světlušek a vlčat ve Vraném vyhrála vlčata ze Zbraslavi, světlušky však nepostoupily. Vlčata se umístila v krajském kole závodu v Brodcích na sedmém místě. V červnu se vdala v Mníšku pod Brdy Studánka. O týden později vyjel dívčí oddíl na závěrečku ke zříceninám v okolí Konstantinových Lázní, zatímco ve stejné době se sešli staří skauti ve Vlčích skalách a sjeli si Sázavu z Týnce do Pikovic. Na starém tábořišti v Oslí u Březnice tábořily světlušky a vlčata, celkem asi dvacet dětí a sedm dospělých (na střídačku) na TÁBOŘE SEDMI DIVŮ SVĚTA. Na táboře byl použit nový člun pořízený z dotace MČ Zbraslav. Dívčí a chlapecký oddíl se vydal po stopách Alvareze na TÁBOŘE ZASEKNUTÉ VLAJKY v Onšovicích. Po prázdninách pořádá středisko drakiádu jako náborovou akci v rámci celostátního projektu Babí léto mezi skauty. Jako téměř každý rok bylo pěkné slunečné počasí, přišlo asi 150 dětí, ale vítr nefoukal a draci nelétali. Poprvé byla použita nová šplhací síť. Při sbírce Postavme školu v Africe pro nadaci Člověk v tísni vybrali skauti 8 305.- Kč (druhý nejlepší výsledek v Praze). Od podzimu Marcel obnovil roverský kmen. Na státní svátek 17. listopadu se konal Okresní přechod Brd - setkání středisek jako pokus o zahájení další tradice. V říjnu proběhl řádný střediskový sněm. Potvrdil Juna ve funkci vedoucího střediska a schválil záměr prodeje Naší Chatičky. Při navazujícím okresním sněmu Junáka byl Stopař byl zvolen předsedou okresní rady, Martin a Teddy potvrzeni ve funkci okresních výchovných zpravodajů. Vánočka tohoto roku měla charakter hry po Zbraslavi s nadílkou a zpívandou v klubovně.
Hned na začátku roku proběhl v čajovně session s promítáním filmu o Mauthausenu a beseda s panem Hniličkou, jedním z vězňů tohoto koncentračního tábora. Luboš měl M - session o art rocku a skupině Collegium Musicum. Vlčata a skauti vyrazili 8. ledna na společnou výpravu do Rudné. V chlapecké klubovně mají vymalováno a nové kanape. Zasloužili se hlavně Jun a Zbyněk. Byla také otevřena nová šatna a přezouvárna. Zimní tábor byl tohoto roku v Broumově (chlapecký a dívčí oddíl) a společné střediskové Velikonoce ve Zbraslavicích u Kutné Hory.
První Junáci byli na Zbraslavi v roce 1936 a od té doby jejich následovníci (byť s dlouhými vynucenými přestávkami) kráčí po skautské stezce dodnes.

Ať jim přitom slunce svítí...