1937-1944
1945-1948
1968-1970
1970-1990
1990-1996
1996-2000
2000-2005

menu
menu
Registrace: 19 skautek vede Teddy, 21 světlušek Piškot, 17 skautů Sv. Petr, 13 vlčat Martin, 8 roverů Mrož, 5 oldskautů Mauglí.
Poslední únorový den 29. 2. RS oslavili na altánku jako den, který není každý rok. O jarních prázdninách se 22 účastníků vydalo do Orlického Záhoří na zimní tábor Záchranáři. Chlapecký oddíl podnikl několik vícedenek. V lednu na Krakovec, v květnu ke Skryjským jezírkům a v červnu tradiční závěrečnou výpravu k Máchovu jezeru. K nejzdařilejším vícedenním výpravám dívčího oddílu patřil Hvězdný puťák do okolí Praskoles. Tady byla zahájena táborová hra Galaxie. Kromě toho měly oba oddíly také několik jednodenních výprav a střediskovou Čertí výpravu na Ďábel. Celé středisko vyrazilo na společné Velikonoce do Kralovic a na Rabštejn.
Vloni se při brigádě u Jílového nesázely stromky, ale uklízelo se v lese. To brigádníky odradilo natolik, že letos soustředili svoje úsilí na Belveder, kde vysadili 14. 4. 1996 celkem 1 250 stromků. V květnu proběhlo ve Vraném okresní kolo Závodu světlušek a vlčat. Naše vlčata se umístila na třetím místě. V květnu také vyvrcholila celorepubliková skautská akce Uděláme radost přírodě, kdy se sbíraly krabičky od zubních past. Chlapecký oddíl Tuláci skončil na 29. místě v republice.
Stejně jako loni i v tomto roce proběhly čtyři samostatné tábory. Skautky tábořily u Vletic u Krásné Hory na TÁBOŘE PROMĚN. Při táborové hře putovaly s hvězdnými bohyněmi (vůdkyněmi a roverkami) Galaxií a souhvězdími. Zajímavostí tohoto tábora bylo, že teplota klesla v noci na mínus 2 stupně a na trávě se třpytila jinovatka. Projevil se začátek krize ve vztazích mezi roverkami a Teddy. Účast 23 děvčat.
Skauti v tomto roce netábořili na stálém místě, ale putovali od Adršpašsko-teplických skal až do Lázní Jeseník.
Tábor se jmenoval PUŤÁK SEVER a byl motivován cestou do Středozemě. Počasí nebylo nejlepší, jen několikrát se osmnácti putujícím podařilo přenocovat v suchu. Ušli 197 km, ujeli 575 km vlakem, pluli na pramicích, navštívili 11 pramenů, 7 hradů, 4 muzea, 3 zámky, 2 pohraniční pevnosti, klášter, kino, vodopád a vojenský hřbitov. Vlčata a světlušky tábořili spolu s Lubošem a Jílovskými v Malenicích na TÁBOŘE DO VĚTRU. Celkem jich bylo 28. Při hře podnikli „Cestu balónem“. Patnáct členů RS kmene pracovalo v létě na zřícenině hradu Sitno a pak opět putovali Slovenskem.
Po prázdninách se v Jílovém u Prahy konala vernisáž skautské výstavy. Byla zde vystavena kronika prvního oddílu z let 68 až 70 a drak s portrétem Luboše. Z podzimních vícedenních akcí lze jmenovat například střediskovou výpravu Za ukousnutým Sluncem do Postoloprt nebo dívčí vícedenky do Nové Paky a za alchymií do Českého Krumlova. Kluci již tradičně oslavili Samain na Závisti a pak v prosinci vyrazili také do Nové Paky.
Roveři zahájili tradici adventních návštěv skanzenů výpravou na Veselý kopec. Další zajímavou aktivitou bylo každodenní večerní běhání, sraz vždy v sedm večer u benzínky. Roveři také v tomto a v dalších letech začali s pořádáním nejrůznějších zajímavých akcí: poslechové diskotéky, kulturní projekty, čtení, zpěv na přístavním můstku parníků zvaný Velké vytí apod. K tradiciím patří také slaňování asi čtyřicetimetrové stěny v lomu u Prosečnice. Při společné vánoční výpravě se sbíraly vánoční zvyky a rozdávaly lidem malé dárky. Pak se sesbírané zvyky připomínaly v klubovně. Roverky a světlušky měly vánoční akci samostatně.
Registrace: 19 skautek vede Macek, 22 světlušek Iškin, 18 skautů Sv. Petr, 16 vlčat Martin, 8 roverů Pavel.
Symbolicky na Den sesterství 22. 2. 1997 předala Teddy Mackovi vedení oddílu. Krátce poté byl dívčí oddíl pojmenován „Sluneční oddíl“. Tento rok se vyznačoval velkou aktivitou RS kmene. Za zmínku stojí dramatizovaná četba z knihy R. Bacha Iluze, dlouhodobý projekt Toulky dobou, úklid tábořiště na Džbánu před Jamboree slovanských skautů Fénix, vycházky za architekturou a památkami, výpravy do jeskyň, hudební M - sessiony a cestovatelské sessiony apod.
V areálu VÚLHM byla 6. 10. 1997 slavnostně otevřena čajovna, přesunutá sem od Malé řeky z domečku u Zrzka. O čajovnu se starali hlavně Zrzek, Netopýr a Bylinka. Čaj se podával vždy v pondělí a po skončení akce se pokaždé muselo vybavení sklidit. Při pěkném počasí se sezení vynášelo ven.
Při tradiční výpravě 28. října do Svatého Jana vyzvedli RS ze skrýše pamětní lístky z minulých let. V listopadu začíná vycházet časopis Mabinogi, šéfredaktor Zrzek. Na konci roku předvedli RS pověst „O zbraslavském zvoníkovi“ zpracovanou jako loutkové divadlo. Rok zakončili adventní výpravou do Přerova nad Labem a mezivánoční akcí do Ostravice v Beskydech.
Středisko se prezentovalo na veřejnosti při výstavě k 60. výročí založení skautingu na Zbraslavi 5. - 13. 4. 1997 v budově školy. O historické materiály k výstavě a jejich zpracování se nejvíce zasloužila Studánka, která navštěvovala starší dosud žijící skauty, zapisovala jejich vzpomínky, a získávala fotografie a jiné památky. Výstava se setkala s velkým úspěchem a byla impulsem a povzbuzením v další činnosti střediska. V červnu se zúčastnilo středisko průvodu Prahou při akci Fénix. Byla zde poprvé použita nová středisková vlajka, kopie původní vlajky, která byla poškozena při požáru klubovny. Další velkou veřejnou akcí střediska byla drakiáda nazvaná Létání s Uraganem. Při ní děti, které pomohly zachránit draka před zlou princeznou, dostávaly keramické dráčky. Na zimní tábor vyjeli skauti a skautky do skautské klubovny ve Vsetíně. Velikonoce strávila vlčata, světlušky a Jílovští v Jindřichově Hradci, skauti a skautky v Českém Krumlově.
Okresní kolo Svojsíkova závodu pořádalo středisko Uragan na Cukráku. Dívčí i chlapecká hlídka vyhrály svoji kategorii a další naše chlapecká družina se umístila na třetím místě. Bylo to poprvé, co chlapci postavili dvě hlídky. V krajském kole v Berouně se umístili chlapci na třetím místě a dívky postoupily do celostátního kola. To proběhlo 27. 9. 1997 v Rovensku pod Troskami. Dívčí hlídka ve složení rádkyně Mrně a dále Pýďa, Viky, Káča, Lůca, Kéca a Louda se umístila na šestém místě v republice. To bylo nejlepší umístění, jakého se kdy v závodech podařilo dosáhnout. Oddíly vyjížděly na jedno a vícedenní akce, jako např. společná závěrečka Ronov, dívčí vícedenka Český ráj, chlapecká vícedenka s přespáváním na Šancích, společná chlapecká a vlčácká výprava apod.
V létě tábořili skauti a skautky dohromady jako námořníci Jejího Veličenstva v Onšovicích na TÁBOŘE DOBRÉHO VĚTRU. Putovali na ostrovy v Tichomoří, kde hledali poklady. Protože se na táboře sešlo abnormálně velké množství vedoucích, byla hra co ostrov, to jiná etapová hra a jiný vedoucí. Zúčastnilo se 20 skautek a 16 skautů. Vlčata a světlušky s Jílovskými, dohromady asi 50 účastníků, tábořilo v Barochově. Tématem hry byl Sachemův odkaz (pravěk), ale kvůli počasí dostal tábor název BAROCHOVSKÉ BAHNO. Devatenáct roverů a oldskautů putovalo MURÁNSKOU PLANINOU na Slovensku.
V listopadu kluci podnikli s rodiči výpravu do Svatého Jana pod Skalou. Vychází také první číslo střediskového časopisu Mabinogi (do února 2001 vyšlo 13 čísel a tři speciály). Šéfredaktorem byl Zrzek. Zřejmě tohoto roku (datum není nikde doloženo) byl slavnostním přestřižením pásky z toaletního papíru zahájen provoz kadibudky.
Středisková vánoční výprava vedla po stopách tří královen do Klínce. Po Vánocích se zúčastnilo 16 skautů a skautek krátkého zimního tábora v Orlickém Záhoří. Zřejmě v roce 1997 se konalo výjezdní zasedání střediskové rady. Výsledkem jeho práce byl strategický materiál „Jaké chceme středisko v r. 2000“ se zhodnocením současného stavu a rozvahou pro příští léta. Středisková rada vytkla dva cíle střediska pro rok 2000: být lepší než dosud, být nejlepší na okrese.
Registrace: 28 skautek vede do prázdnin Macek, pak Jonatán, 12 světlušek Piškot, 23 skautů Sv. Petr, 19 vlčat Martin, 10 roverů Studánka, od dubna 11 Pinkalinek Teddy.
Dívčí oddílová rada 7. 1. 1998 rozhodla, aby Teddy odešla z oddílu. Ve vedení dívčího oddílu pokračovala Macek, ale v červnu před táborem neočekávaně odešla, a tak vedení oddílu i tábora musela převzít Jonatán. Ujala se toho velmi zodpovědně. Dívčí oddíl si vytvořil svou vlastní podobu, ke konci roku se „oddíl“ přeměnil na „skupinu“. Teddy se rozhodla založit druhý roj světlušek zaměřený na děvčata, která bydlela ve spodní části Zbraslavi. První schůzka proběhla 5. dubna, přišlo jedenáct děvčat. Roj si dal název Pinkalinky. Na první vícedence v červnu spaly ve ém stanu v Dobřichovicích u řeky a jely spolu s Beruškami (roj světlušek z Prahy 4 vedený Rychlonožkou) na Křivoklát.
Na okresním sněmu 28. února ve Vraném byl zvolen Stopař místopředsedou okresní rady, Teddy výchovnou zpravodajkou dívčího kmene a Martin výchovným zpravodajem chlapeckého kmene. Zimního tábora v Kváskovicích se v době jarních prázdnin zúčastnilo devatenáct lidí. Na Velikonoce jely světlušky, vlčata a Jílovští do České Lípy, skauti a skautky do Blatné.
V dubnu se uskutečnily tři významnější akce. Stopař předal středisku v Chropyni poškozenému povodní 9.400 Kč. Tomuto středisku nejprve voda vyplavila tábor, a když poškozený materiál dopravili do klubovny, zaplavila voda o týden později i tu. Středisko Uragan získávalo peníze akcí Cihla pro Moravu, kdy se prodávaly po deseti korunách lístky se symbolem cihly. Prodávalo se například při Přechodu Brd. Část peněz byla i od ostatních středisek okresu. Na večeru pro Jaroslava Foglara v Lucerně sestrojil Martin velmi odvážnou lanovou konstrukci, na které se pohybovalo nad hlavami diváků kolo s Janem Tleskačem. Třetí akcí bylo opakované mapování skládek na Zbraslavi, při kterém bylo možno porovnat stav skládek s mapováním z roku 1990. V květnu se konala Roverská 100-fka, tedy pochod na sto kilometrů. Účastníci postupně odpadávali, část jich úplně zmožených dovezl v noci Stopař z Berouna. Do cíle došel jen Martin. V květnu se také středisko poprvé zúčastnilo charitativní akce Ligy proti rakovině Květinový den. Při této akci se za dobrovolný příspěvek prodávají květinky měsíčku zahradního. Nedochovala se sice informace, kolik se vybralo tohoto roku, ale od r. 2000 do r. 2004 členové střediska vybrali na boj proti rakovině celkem 132 339.- Kč.
Závod světlušek a vlčat byl v tomto roce v Mníšku pod Brdy, ale výsledky se nám nedochovaly. V neděli 31. května uspořádalo středisko „úžasnou a netradiční akci ke Dni dětí ale nejen pro děti - Zbraslavský Drsoň“. Veřejnost si mohla vyzkoušet odvahu na několika nebezpečných atrakcích. Léto bylo pro zájemce zahájeno sjezdem Sázavy od Českého Šternberka až na Zbraslav. Počasí bylo hrozné.
Prvních (nejdeštivějších) čtrnáct dnů o prázdninách prožilo osm Pinkalinek spolu s Beruškami na TÁBOŘE VODNÍKA DOUDLEBÁKA v Doudlebech nad Orlicí. Spaly ve stanech s gumovými podlážkami bez podsad. Naštěstí měly suché zázemí v blízké chatě. Skautky se vydaly na TÁBOR V ÚDOLÍ NILU do Barochova. Bylo jich asi dvacet. Na táboře skautů TÁBORUS ROMUS u rybníka Velká Holná u Jindřichova Hradce se dvacet skautů ocitlo v římské legii. Vlčata, světlušky a Jílovští tábořili opět v Malenicích, téma táborové hry bylo ALVAREZ. Devět roverů se v srpnu vypravilo za hranice na PUŤÁK DO RUMUNSKÝCH HOR. V průběhu léta čajovníci vybudovali novou čajovnu v nové místnosti vedle chlapecké klubovny. První akce tu byla 8. 10. 1998. Přichází také nová čajovnice Janík. Došlo i k nárůstu kulturních akcí pořádaných v rámci čajovny.
Létání s Uraganem, další drakiáda pro veřejnost proběhla 25. října. V říjnu. pořádalo středisko ještě okresní rádcovský kurz Malý strom na Dědku (Rožmitál pod Třemšínem). Setkání světlušek a vlčat v Dobřichovicích se uskutečnilo ý. listopadu. K vedení Pinkalinek se připojila Blanka Kraucherová - Blaník, později ještě Hanka Barešová. V prosinci Pinkalinky uspořádaly pro rodiče vánoční představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Aktivita starších RS v tomto roce neustávala. Pracovali například v jeskyních, pořádali M - sessiony a akce v čajovně. Uspořádali také vánoční střediskovou hru po Zbraslavi se zakončením v klubovně.
Registrace: 13 skautek vede Jonatán, 11 světlušek Iškin, později Hříbek, 16 Pinkalinek Teddy, 23 skautů Sv. Petr, 20 vlčat a 13 roverů Studánka.
Nový rok zahájili roveři společenskou událostí Casino I., které se zúčastnili i další hazardéři z okresu. K výdobytkům klubovny se připojila popelnice s kolečky.
Druhé výjezdní zasedání střediskové rady se konalo 16. 1. 1999, tentokrát v Jílovém. Zhodnotilo se při něm plnění Strategických cílů z minulého výjezdního zasedání. Nový směr nebyl vytyčen. Od Nového roku byla čajovna otevřena v pondělky a čtvrtky.
Krátce po začátku roku předala Iškin vedení prvního roje světlušek Hříbkovi, vdala se a odstěhovala na Šumavu. Zimní tábor proběhl tentokrát na faře v Jindřichově Hradci a byla to čistě chlapecká záležitost (až na dvě roverky). Velikonoce strávili skauti a skautky v hájovně na Dědku u Rožmitálu, zatímco vlčata, světlušky a Jílovští v Táboře. Prvního máje se odehrála ve znamení K. H. Máchy zahradní slavnost na zahradě na středisku. Sám velký Karel Hynek (Study) zde přednesl Máj, roveři zahráli divadlo, obstarali pohoštění a hudbu k tanci odpoledne pro malé i večer pro větší.
Po okresním kole Svojsíkova závodu v Dobřichovicích skauti ze Zbraslavi postoupili do krajského kola, kde skončili na osmém místě. Skautky se závodů neúčastnily. Světlušky a vlčata setkaly s ostatními dětmi z okresu 15. května ve Všenorech.
Při celostátní akci Bambiriáda 27. - 30.května na Střeleckém ostrově v Praze jednak pomáhali členové střediska budovat vázané stavby, jednak dělali záchranu u šplhací sítě půjčené z Dobřichovic. Byla to jedna z nejvíce navštěvovaných atrakcí Bambiriády. Tato síť byla používána i při drakiádách, dokud středisko v roce 2004 nekoupilo síť vlastní. V červnu uspořádalo středisko v Borovičkách další akci pro veřejnost – Staročeskou pouť svatého Antonína. Děti i dospělí si měli možnost vyzkoušet hry a zábavy našich prababiček – káču, siloměr, zdobení perníků, obruč, planety apod.
V tomto i pozdějších letech vedly jednotlivé oddíly kroniky jen sporadicky. Proto o jejich činnosti je méně zpráv. V podstatě se dochovala jen kronika Pinkalinek, byť silně poškozená povodní. Z ní se dozvídáme o dvou vícedenkách, a to do Kutné Hory za permoníky stříbrných dolů a do Kouřimi. Jedenáct skautek v létě pod vedením Jonatána putovalo proti proudu času na PUTOVNÍM TÁBOŘE SAČ 99. Trasa Mosty u Jablůnkova, Rožnov pod Radhoštěm, Val. Meziříčí, Holešov. Skauti v počtu dvaceti sedmi tábořili opět u rybníka Velká Holná. Téma táborové hry zlatokopové na Klondajku, název TÁBOR SLUNCÍ. Zde Svatý Petr a Zrzek předali oddíl Budíkovi a mimo jiné se zde uskutečnil puťák do Rakouska na zatmění slunce. Vlčata, světlušky a Jílovští vyjeli tentokrát do Oslí u Březnice na TÁBOR VE MĚSTĚ. Téma táborové hry bylo totiž inspirováno životem ve středověkém městě. Pinkalinkám a Beruškám na táboře ve Stříbrné u Kraslic opět pršelo a proto se tábor jmenoval TÁBOR DEŠŤŮ. Účastnice tábora včetně vedoucích byly čarodějnicemi a stále kouzlily. Na podzim si mohla znovu veřejnost zalétat v Borovičkách při tradiční drakiádě s Uraganem. V listopadu. pořádala Ochulka spolu s Prezidentem okresní setkání rádců Sailor’s course v Měsíčním údolí u Vlašimi. V listopadu kraloval v klubovně opět hazard při akci Casino II. Například Stopař zde prohrál klíčky od služebního vozu a mobilní telefon. Vánoční středisková výprava byla tentokrát hrací a skončila u ohně na ostrohu nad Vraným. Přelomovou půlnoc 1999 - 2000 přivítali někteří členové střediska v troskách kostela na Malém Blaníku (což Martin plánoval už asi pět let) přípitkem vodou Brdlavkou. Ta se ostatně používá k silvestrovskému přípitku tradičně po mnoho let. K předvánočním tradicím tedy patří výlet k Brdské studánce pro Brdlavku. K tradicím patří také asi od r. 1997 výprava na jmelí, kdy odvážlivci, zejména Pavel a Martin, lezou na zmrzlé stromy pro jmelí, cestou zpět věnují nějaké hajnému a zbytek roznášejí přátelům.